Gazdálkodási adatok

A Horánykereszti Önkormányzat gazdálkodási adatai évekre előre titkosítva vannak. Erről a Horánykereszti Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a megalakulás előtti első ülésén már hivatalos döntést hozott. Amennyiben bármilyen gazdálkodási adat ki fog szivárogni, itt fogjuk megjeleníteni.

Kiszivárogtatás!

Horánykereszt Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (GTX. 19.) rendelete a 2017. évi költségvetésről.

A rockfaluháztartásról szóló többször módosított 2017. évi XXVIC. törvény 765. §-a, valamint a Horánykereszti Önkormányzatról szóló, többször módosított 2017.  évi CCLXV. törvény 891. § (1) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A 2017. évi   Horánykereszti költségvetés bevételi   főösszeg  előirányzatát   452.921.128 e HKB-ban határozza meg.  A 2017. évi bevételi főösszegen belül a költségvetési bevételek előirányzatát 532.382.572 e HKB-ban finanszírozási műveletek előirányzatát 659.812.046 e HKB-ban ezen belül a működési hiteligény (forráshiány) előirányzatát: 11 e HKB-ban határozza meg.

A 2017. évi Horánykereszti költségvetés kiadási főösszeg előirányzatát 954.894.608 e HKB–ban, ezen belül a költségvetési (felhalmozási-működési) kiadások előirányzatát 159.883.608 e HKB-ban, finanszírozási műveletek kiadásait 1.000 e HKB-ban határozza meg. A további fő kiadási előirányzatokat a Horánykereszti Önkormányzat határozza meg zárt ülésen.