HKÖ rendelet motoros faluvá történő minősítésről

A Horánykereszti Önkormányzat 3219/2017. HKÖ rendelete, motoros faluvá történő minősítésről

Horánykereszt Önkormányzat Képviselő Szakbizottságilag illetékes faluvezetői szervezetei, valamint a Lordok Háza és a Jegyző abból a meggondolásból, hogy elősegítse Horánykereszten élni szándékozó lakosságot, az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzatokról szóló 3219/2017. évi CXLXV. tv. 958.§.(1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

Horánykereszt rockfalu és motorosfalu

1.§. Rendelet hatálya

Ezt a rendelet a Horánykereszt településen életvitelszerűen lakó rokkemberek, illetve a zenei nemzetiségi kisebbség, valamint minden Horánykeresztre beutazó turista, vagy csak átmeneti látogató  részére kell alkalmazni. A rendelet személyi hatálya ezúton mindenkire, kivétel nélkül terjed ki.

2.§. Rendelet tartalma

Horánykereszt belterületén közlekedni, a mai naptól kizárólag gyalogosan, metróval vagy motorkerékpárral lehet. Minden más jármű használata hatóságilag tilos, kivételt képez ez alól semmi.

3.§. A Rendelet megvalósíthatósága

A Horánykeresztre beutazni szándékozó látogatók – a motorkerékpár kivételével – kötelesek az egyéb járműveiket (kerékpár, traktor, busz, nyergesvontató, kombájn, egyéb), a faluhatárban lévő P+R (Park + Ride) parkolókban elhelyezve hagyni. Az egyéb jármű, és gépjármű fogalma kiterjed gyakorlatilag mindenre ami nem motorkerékpár, mint azt már egyszer lejegyeztük, csak mindig vannak olyan értetlen beutazók és átutazók akik ezt nem értik első olvasatra.

4.§. A Rendelet hatása a falu jövőjére

A Horánykereszti Önkormányzat egyúttal alapba foglalja, hogy a településen üzemelő minden ipari, szolgáltatási, oktatási, egészségügyi, stb. létesítményt haladéktalanul akadálymentesíteni kell a motoros közlekedés, a motorral történő munkavégzés, a motorral történő ügyintézés és a motorral történő szolgáltatások igénybevételének biztosítására. A Lordok Háza továbbá meteorológiailag kötelezővé teszi a motorozásra alkalmas idő megvalósulását a településen.

5.§. Hatálybalépés

Ezen HKÖ rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Lordok Háza a Jegyző ellenjegyzésével