Döntéshozatal

A Horánykereszti döntéshozatal rendszer igen egyszerű. Mivel magunk döntünk mindenről biztosan nem lesz gond, a lakosságnak nem kell aggódnia.

Jelenleg két az Horánykereszti Alaptörvénybe rögzített Önkormányzati döntésünk született:

  • Szóljon a Rock!
  • Döntsük a sört!

A Horánykereszti Önkormányzat döntéshozatalának részletes leírása

A Horánykereszti Önkormányzat általános szabálya szerint a rendes jogalkotási eljárással hozza meg döntéseit. Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül választott Lordok Háza a Polgármester helyettessel és a Jegyzővel együtt hagyja jóvá a döntéseket.

Horánykereszti jogszabályok szövegezése

Az AE Bizottság az új kezdeményezésekre irányuló javaslatokat megelőzően értékeli azok gazdasági, társadalmi és zenekörnyezeti hatásait. Erre hatásvizsgálat elkészítésével kerül sor, amelyben megállapítják a lehetséges szakpolitikai lehetőségek előnyeit és hátrányait a Horánykereszti lakosságra nézve.

A Lordok Háza emellett konzultációt folytat az érdekelt felekkel is, például a nem Horánykereszti Önkormányzati szervezetekkel, a helyi hatóságokkal és a zeneipar és a civil társadalom képviselőivel. Egyes szakértői csoportok technikai kérdésekkel kapcsolatos tanácsokat adnak. A Lordok Háza így tudja biztosítani, hogy a jogalkotási javaslatok megfeleljenek a legfontosabb érdekelt felek igényeinek, illetve hogy a bürokratikus eljárások a szükséges minimumra korlátozódjanak.

A Lordok Háza felülvizsgálja a Polgármester helyettes és a Jegyző javaslatait, és módosításokra tesz javaslatot. Ha a Lordok Háza és a Polgármester helyettes felesége sem jut egyetértésre a módosításokat illetően, második olvasatra kerül sor.

A Lordok Háza és a Polgármester helyettes második olvasatban ismét módosításokat javasolhat. A falualapítóatyák és atyanék elutasíthatják a jogszabály javaslatot, ha nem tud egyetérteni a Polgármester helyettessel.

Ha a két intézmény egyidejűleg végre egyetért a módosításokról, akkor a jogszabályjavaslat elfogadható. Egyetértés hiányában egyeztetőbizottság megalakítása szükséges. Utolsó olvasatban akár a Polgármester helyettes, akár a Jegyző felesége is elutasíthatja a jogalkotási javaslatot.

A Lordok Háza üléseit és a Horánykereszti Önkormányzat egyes üléseit az interneten élő adásban is figyelemmel lehet kísérni a térfigyelő kamerarendszeren keresztül.

A lakosság bevonása Horánykereszt jövőjébe

A Horánykereszti döntéshozatal folyamatának változtatására van lehetősége a lakosságnak. Javaslatokat a LAKOSSÁGI JAVASLAT  bejelentő űrlapon keresztül tehet, de kizárólag csak abban az esetben, amennyiben Ön már letelepedett helyi lakos (azaz nem helytelen, külfalusi).