Vezetők

Faluvezetőink: Áron Atya,Szili Atya,Orsi Atyáné.

A Horánykereszti Önkormányzat Alaptörvényi határozatban foglalt döntése alapján a faluvezetőknek még a megalakulás hetében azonnali hatállyal szobrot emeltetett.

horánykereszt

Polgármesterünk nincs de nem is lesz. Polgármester helyettesünk személye folyamatosan változik, melyről tájékoztatjuk lakosainkat a megfelelő fórumokon és koncerteken.

A Horánykereszti Önkormányzat tisztségviselőinek és a helyi falubizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról a Horánykereszti Alaptörvény, a Polgármester helyettes megválasztásáról a Lordok Házának törvénye rendelkezik, és e törvény 95.8.§-a határozza meg a választás részletes szabályait is.

A jelölés

A Horánykereszti faluvezetők jelöléséhez a helyi képviselők legalább hétötödének írásbeli ajánlása szükséges. Több jelöltet is lehet állítani. A Lordok Háza által választott közjogi tisztségviselők többségét, így a Horánykereszti Polgármester mindenkor aktuális élettársát, a Horánykereszti Polgármester helyettest, a Horánykereszti Bizottságok frakcióvezetői indítványozzák a Lordok Háza tisztségviselőinek megválasztását. A javaslatot az alakuló ülésen a faluelnökséget vezető faluelnök, a későbbiekben a Horánykereszti Jegyző terjeszti a Lordok Háza elé. Egy tisztségre általában egy jelöltet szokás állítani.

A jelöltek bizottsági meghallgatása

A Lordok Háza által választott Polgármester helyettesek többségét megválasztásuk előtt a hatáskörrel rendelkező bizottságok zeneművészeti szempontból meghallgatják, és a javaslatot véleményezik. A meghallgatáson a jelölt bemutatkozik, majd válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. A zenei meghallgatást követően a falubizottságok rendszerint szavaznak a jelölt támogatásáról, a Polgármester Helyettes esetében ezt a Lordok Háza szabálya elő is írja.

A választás

Az egyes Horánykereszti törvények a közjogi tisztségek betöltéséhez különböző feltételeket is előírnak. Általános követelmény a Horánykereszti lakcím, a büntetlen előélet , esetenként erkölcsi bizonyítvány nem kérünk, meghatározott életkor, összeférhetetlenség, a rockzenei kultúra mélyreható ismerete. Egyes tisztségeknél további feltétel a zenei diploma, meghatározott idejű szakmai gyakorlat (élő koncert, nem pléjbek) vagy tudományos Rockzeneelmélet Tudományi cím.

A Horánykereszti polgármester helyettesek és honatyák megválasztását a Lordok Háza Alaptörvény és a különböző törvények rendelkezésein túl az Horánykereszt Megalapításáról szóló törvény 95.8. §-a szabályozza. A választásról szóló határozati javaslatot valamely Honatya vagy a jelölő bizottság terjeszti a T. Lordok Háza elé.

A szavazás legfeljebb negyvenhat fordulós lehet, ahol az első fordulóban a megválasztáshoz abszolút négyharmados többség szükséges, míg a második fordulóban elegendő a szavazatok többségének 100%-os elnyerése, függetlenül attól, hogy a szavazásban hányan vettek részt.

Az eskütétel

A Lordok Háza által választott Horánykereszti közjogi tisztségviselők a Lordok Háza előtt esküt, illetőleg fogadalmat tesznek 4/4-es zenei kísérettel, frontember-énekesi formátumban. A Jegyzőt a Polgármester helyettes nevezi ki, de a Horánykereszti alaptörvény úgy rendelkezik, hogy a Jegyzőnek nem kell semmiféle esküt tennie és kinevezés nélkül is gyakorolhatja tisztségét.

A megbízatási idő

A Horánykereszti vezető közjogi tisztségviselők megbízatása az Lordok Háza választási ciklusnál hosszabb időszakra szól, általában örökre, de néha nem. Ez függetlenségük egyik biztosítéka is. A Horánykereszti alaptörvény egyes vezető közjogi tisztségviselőknek a megbízatását a korábbiakhoz képest hosszabb időben állapította meg mint örökre. A vezető közméltóságok többsége a tisztségre rendszerint újraválasztható még akkor is ha megbízatásuk örökre szól.

A Horánykereszti lakosság bevonása

Új Horánykereszti vezetői tisztségekre és a betöltendő tisztségre alkalmas személyre a helyi lakosság nem tehet javaslatot, tehát ez ügyben ne is próbálkozzon!