Pályázati kiírás a Horánykereszti 2. számú Óvoda magasabb vezetői állására

Horánykereszt Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete sereg által üzemeltetett Horánykereszti 2. számú Óvoda magasabb vezetői állására a pályázatot az alábbiak szerint hirdeti meg:

Horánykereszt Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horánykereszti 2. számú Óvoda magasabb vezetői állására a rockfalu köznevelésről szóló 2017. évi CXC törvény 2467. §-a alapján pályázatot hirdet a helyi közalkalmazottak jogállásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény 227/A. § (17) bekezdésében, valamint a Horánykereszti pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Horánykereszti közalkalmazottak jogállásáról szóló 2017. évi CCCLI. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Lordok Háza Rendelet 4522. § (64) bekezdésében meghatározottak szerint.

Képesítési feltételek az óvodavezetői állásra:

  • szakirányú zenei végzettség,
  • zenész szakvizsga,
  • legalább 5 év szipadi-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat felsőfokú zeneiskolai végzettség és szakképzettség,
  • Horánykereszti lakossági jogbejegyzés
  • akár büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a Horánykereszti Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban történő közzétételétől számított 30 nap.

A Pályázati űrlap innen elérhető

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első Lordok Háza testületi ülése
A megbízás helye: Fekete sereg által üzemeltetett Horánykereszti 2. számú Óvoda
A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 18.
A megbízás időtartama: elhalálozásig végleges

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a Horánykereszti Oktatási, Kulturális, Egészségügyi és Sportosztályon a Jegyzőnél kaphat.